-
                                                                                                                                                                                                                             
      
 1. Viktigt att tänka på är att så länge du är på banan måste du ha skyddsmasken på.

2. När du står i safe-zonen skall du ha en pipplugg i pipan.

3. Vid Safe-Zonen eller utanför banan får man ej skjuta med markören.


4. Man får aldrig sikta på varandra utanför banan.

5. Utrustningen skall handskas med sunt förnuft, tar man sönder någon utrustning på
grund av oförsiktighet blir man ersättningsskyldig.

6. Man får aldrig skjuta mot en spelare som markerar att han redan är träffad


7. Man får ej såga, hugga i träd, gräva gropar, kasta skräp eller på annat sätt skada naturen.

8. Allt spel sker på  egen risk,  Glabo Gokart ansvarar ej för skador som kan
 uppkomma under spel eller utanför spel tex om någon trillar eller snubblar.

9. Spelare som ej följer dessa regler kan komma att stängas av utan återbetalning av
 betalda avgifter.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
      

Site Builder drivs av  Vistaprint